Zpet na stranu nabidky  

Pecuj o vzhled sveho domu -
pouzivej produkty skvarove zakoupene u nas!

Tvarnice .:.  Parapety .:.  Dlazdice skvarove .:.  Dlazdice schodove
 .:. Dlazdice elevacni .:. 

  E-mail - objednavka / otazka - poslat  


KRYTY NA SLUPKY


Kryty glazurovany
barva: bila, hneda, zelena, jine na objednavku
rozmery: 33 x 33 cm
                 33 x 43 cm
                 43 x 43 cm
                 33 x 55 cm
                 43 x 55 cm
                 55 x 55 cm

Podivej se na vetsi foto !  

kryty skvarove (ANGOBA)
barva: hneda, cervena, grafit jine na objednavku
rozmery: 33 x 33 cm
                 33 x 43 cm
                 43 x 43 cm
                 33 x 55 cm
                 43 x 55 cm
                 55 x 55 cm
Podivej se na vetsi foto !  
kryty skvarove
barva: prirodni cervena
rozmery: 33 x 33 cm
                 33 x 43 cm
                 43 x 43 cm
                 33 x 55 cm
                 43 x 55 cm
                 55 x 55 cm


Podivej se na vetsi foto !  
kryty skvarove KOSMO
barva:
rozmery: 33 x 33 cm
                 33 x 43 cm
                 43 x 43 cm
                 33 x 55 cm
                 43 x 55 cm
                 55 x 55 cm


Podivej se na vetsi foto !  
kryty skvarove strikane
barva: hneda
rozmery: 33 x 33 cm
                 33 x 43 cm
                 43 x 43 cm
                 33 x 55 cm
                 43 x 55 cm
                 55 x 55 cm


Podivej se na vetsi foto !  
kryty skvarove SAHARA
barva:
rozmery: 33 x 33 cm
                 33 x 43 cm
                 43 x 43 cm
                 33 x 55 cm
                 43 x 55 cm
                 55 x 55 cm


Podivej se na vetsi foto !  
kryty skvarove kuzelove
barva: skvaraPodivej se na vetsi foto !  
kryty skvarove velka KULA
barva:
rozmery: 43 x 43 cm
                 55 x 55 cm


Podivej se na vetsi foto !  
kryty skvarove mala KULA
barva:
rozmery: 33 x 33 cm
                 33 x 43 cm
                 43 x 43 cm


Podivej se na vetsi foto !  Zpet na stranu nabidky