Get Adobe Flash player

MONTAŻ OGÓLNY

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Prace glazurnicze należy rozpocząć od prawidłowego przygotowania podłoża, dzięki temu zwiększymy trwałość oraz jakość powierzchni z okładziny ceramicznej. Pracę należy rozpocząć od oczyszczenia podłoża ze wszystkiego, co mogłoby ograniczyć przyczepność zaprawy klejowej. Powierzchnia musi być bez zaplamień, zatłuszczeń lub innych zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność. Podłoże, na którym będą układane płytki musi być równe, ponieważ niestabilna powierzchnia może po jakimś czasie spowodować odspojenie i pękanie płytek. Nierówną powierzchnię należy wyrównać masą samopoziomującą lub zaprawą do wyrównywania betonu. Proces układania płytek dobrze jest poprzedzić zagruntowaniem podłoża emulsją gruntującą. Nieoczyszczone, nierówne i niezagruntowane podłoże, może powodować w przyszłości odspojenie i pękanie okładziny ceramicznej.

UKŁADANIE PŁYTEK

Aby zniwelować ewentualne dopuszczalne przez obowiązującą normę odchylenie płaskości powierzchni płytek długich, wąskich formatów np. desek, układamy je z maksymalnym przesunięciem do 1/3 długości płytki sąsiadującej. Przed rozpoczęciem prac z wykonawcą, należy uzgodnić rodzaj i ilość dostarczonych materiałów okładzinowych, uwzględniając wymogi wynikające z wybranego sposobu układania płytek oraz konieczności docinania płytek. Układanie płytek powinno zostać poprzedzone dopasowaniem płytek do podłoża. Należy dokładnie wymierzyć powierzchnię pomieszczenia, następnie wyznaczyć jego środek. Próbne rozmieszczenie, należy rozpocząć od miejsca, które znajduje się najdalej od wejścia. W trakcie planowania należy zwrócić uwagę na szerokość szczelin, które później zostaną wypełnione zaprawą do fugowania. Zalecamy stosowanie wodo i mrozoodpornych elastycznych zapraw klejowych, przeznaczonych do klinkieru/gresu, odpornych na naprężenia powstające na skutek różnic temperatury, szczególnie dotyczy to płytek układanych na zewnątrz i ogrzewaniu podłogowym. (Okładziny przeznaczone na tarasy/balkony/loggie/schody). Zalecamy stosowanie klejów klasy C2. Przy montażu naszych niektórych płytek należy zwrócić uwagę na rodzaj zdobienia oraz kierunek cieniowania. Kierunek ułożenia klinkierowych kamieni CER i płytek cieniowanych, wpływa znacząco na widoczność struktury wzoru. Pragniemy również zaznaczyć, iż płytki klinkierowe/gresowe, ze względu na stosowaną technologię produkcji mogą posiadać różne odcienie. Występowanie niewielkich różnic barwy w porównaniu z wzorcem jest dopuszczalne. Przy montażu, należy zawsze przestrzegać zaleceń producenta wybranego materiału chemii budowlanej – zwracając uwagę aby grubość kleju była zgodna z zaleceniami producenta.

FUGOWANIE

Przed rozpoczęciem prac, należy sprawdzić czy wybrana fuga nie pozostawia zabrudzeń. Fugowanie należy rozpocząć po całkowitym związaniu zaprawy klejowej według zaleceń producenta chemii budowlanej. Należy pamiętać, iż podłoże przed spoinowaniem musi zostać oczyszczone. Aby zachować jednakowe odległości między poszczególnymi płytkami, zaleca się stosowanie krzyżyków dystansowych. Przygotowaną fugę należy dokładnie wcisnąć w szczeliny pomiędzy płytkami . W tym celu zaleca się użycie gumowej packi , wcierając spoinę ruchem skośnym, a następnie prostopadłym względem krawędzi płytek. Nadmiar spoiny można usunąć za pomocą mokrej gąbki. Po całkowitym zawiązaniu się fugi oczyszczenie płytek może być trudne lub niemożliwe. Zalecana minimalna fuga w przypadku płytek gresowych to 3mm, klinkierowych – 4mm.

Fromag - Ceramika Budowlana - 59-706 Gromadka, ul. Wrzosowa 5

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA ZDJĘĆ ORAZ TEKSTÓW BEZ ZGODY JEST ZABRONIONE
Wszelkie prawa do zdjęć i opisów są naszą własnością - kopiowanie całości lub jakiejkolwiek części oznacza naruszenie praw autorskich
zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170

Projekt i wykonanie - Programuj.pl